เว็บไซต์ประชาคมนครศรีธรรมราช
           นครศรีดอทคอม เป็นเว็บไซต์ประชาคมนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวทีในการแสดงออกของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชทั่วโลก นำเสนอข้อมูลเกี่ยวการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
แรงบันดาลใจ
           ผู้บริหารเว็บไซต์นครศรีดอทคอม ได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศหลายปี แต่การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
จังหวัดนครศรีธรรมราชน้อยมากทำให้ผู้คนที่ต้องการค้นหาข้อมูลไม่ค่อยเจอ ประกอบกับทำให้อยากแนะนำจังหวัดบ้านเกิดให้เป็นรู้จักของชาวต่างชาติมากขึ้น เลยกลับมาจัดตั้งเว็บไซต์นครศรีดอทคอม เมื่อ ปี ค.ศ.2000  จนบัดนี้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จำนวนมาก 
 
ประกอบธุรกิจ 
เป็นการรวบรวมนักพัฒนาระบบเครือข่ายเว็บไซต์ พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ จัดตั้ง 
           บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิชั่น จำกัด WWW.CJWORLD.CO.TH ซึ่งรับบริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั่วประเทศ 
           บริษัท ไทย อินฟอร์เมชั่น ซิสเทม จำกัด  WWW.THAILANDMESAGE.COM ให้บริการระบบการส่งข้อความเข้ามือถือทุกระบบในประเทศไทยผ่านเครือข่ายเว็บไซต์  
           บริษัท โยโคโซะ(ประเทศไทย)จำกัด WWW.YOKOSO.CO.TH ธุรกิจนำเข้าส่งออก การท่องเที่ยว รับแปลเอกสารทุกภาษา ล่าม  
 
เว็บไซต์ในเครือ
           WWW.NAKHONSI.COM 
           WWW.CJWORLD.CO.TH
           WWW.YOKOSO.CO.TH
           WWW.THAILANDMESSAGE.COM 
           WWW.CRMTHAILAND.COM  
           WWW.YOKOSONAKHON.COM 
           WWW.TEMRAK.COM 
           WWW.THIS.CO.TH 
 
 
 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ทวินโลตัสซอย 2 ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197