นครศรีธรรมราช: Nakhon Si Thammarat THAILAND
 
 

  รายละเอียด
ขนาดตัวอักษร 11 px 12 px 14 px 16 px 18 px
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 7.982 กิโลเมตร

วันนี้(31 ม.ค.60) เวลา 13.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่หมู่ที่ 1,3,5 และ 6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก


พื้นที่หมู่ที่ 1 และ 3 ต.บางพระ และพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 7.982 กิโลเมตร


โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมประชุม ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าว


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตามหลักวิชาการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และ เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)


สำหรับเป็นแนวทางในการนำมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไปแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีระยะดำเนินการปฏิบัติตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560


สำหรับความเป็นมาของโครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จากกรณีคลื่นขนาดใหญ่ในทะเลอ่าวไทยพัดถล่มกัดเซาะแนวชายฝั่งอำเภอปากพนังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา


สร้างความเสียหายต่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่ง ชาวบ้านจำนวนมากซึ่งถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปัจจุบันกลายเป้นทะเล ต้องเสียสิทธิในการครอบครองที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ของตนเองไปโดยปริยาย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก


จึงรวมตัวกันตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ “ทวงคืนโฉนดทะเล” และยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อมา พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล


เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 6 ตำบล คือ ต.แหลมตะลุมพุก ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ต.บางพระ ต.ท่าพญา ต.บ้านเพิง และ ต. ขนาบนาก อ.ปากพนัง


ขอบคุณข่าว : http://www.konnakhon.com/detail_news.php?n_id=7133

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:25 น.


 < เปิด/ปิด ส่วนแสดงความเห็น
ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชื่อ - สกุล
อีเมล์
รูปแบบตัวอักษร แทรกลิงค์ URL แทรกรูป จัดกึ่งกลาง ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ความคิดเห็น
พิมพ์ไป เคาะเว้นวรรค ข้อความจะตัดคำ ได้สวยงาม
ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด จะไม่ตัดคำ
 
 emotion 
 

พิมพ์รหัสที่ปรากฏ ในช่องที่ระบุ(4 ตัวอักษร). เป็นตัวเลข 0..9 และตัวอักษร A..Z .หากไม่สามารถอ่านข้อความภาพที่ปรากฏได้ กรุณากดปุ่มเพื่อสร้างรหัสภาพใหม่
   


 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  6/107 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  Tel: 0-7532-5196-7 Fax : 0-7532-5197